Programma

09.00 uur - Ontvangst & registratie

Als deelnemer ontvangt u bij registratie een naambadge en tas met schrijfgerei en (congres)informatie. Natuurlijk staat de koffie voor u klaar en de informatiemarkt is geopend.

10.00 uur - Opening en introductie van de dag door de dagvoorzitter

Sjef van Gennip, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur Reclassering Nederland, Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

 

 

10.15 uur - Wat doet jonge veelplegers stoppen?

Jonge veelplegers stoppen, omdat ze het zat zijn, zich er te oud voor voelen en de voordelen voor hen niet meer opwegen tegen de nadelen. Het is cruciaal om rekening te houden met de fase waarin de veelpleger zich bevindt om daar met gepaste maatregelen op te reageren. Wacht niet te lang met een stevige aanpak. Kies bij de jonge veelpleger in beginsel eerder voor vrijheidsbeperking en -beneming dan voor taakstraf, en vermijd adolescentenstrafrecht bij de jongvolwassenen.

Prof.dr. Ido Weijers, emeritus hoogleraar Jeugdstrafrechtspleging, Universiteit Utrecht

 

11.00 uur - Koffiepauze

11.30 uur - Contactverbod en avondklok

Hoe krijgen we zo snel mogelijk grip op de jonge veelpleger? Zet ter ondersteuning van hem en van zijn ouders naast jeugdreclassering een contactverbod met de verkeerde vrienden in en eventueel een avondklok. Zet deze middelen ook in in het kader van de maatregel van vrijheidsbeperking.

Mr. Ad de Beer, jeugdofficier van justitie, Rotterdam.

12.00 Wat vermag de kinderrechter?

Welke mogelijkheden heeft de kinderrechter als het gaat om jonge veelplegers en hoe wordt daarvan in de praktijk gebruik gemaakt? In deze bijdrage zal een aantal voorbeelden besproken worden.

Mr. Mariska Baaij, kinderrechter teamvoorzitter Team Jeugd en BOPZ, Rechtbank Den Haag

12.30 uur - Lunch en informatiemarkt

Neem gratis tijdschriften mee, raak geïnformeerd over scholing en zie het palet aan boekpublicaties, naast de heerlijke lunch.

13.30 uur - Motiveren voor behandeling

Jonge veelplegers hebben over het algemeen veel problemen, maar ze vinden zelf van niet. Behandeling betekent in hun geval dan ook allereerst motiveren voor behandeling. Dat vereist dat wordt tegemoet gekomen aan hun extreme behoefte aan autonomie. Zoek datgene wat hij zelf kan en wil en gebruik dit als motor voor verandering. Pas als de jongeman bereid is om twijfel over zijn levenswijze toe te laten kan in de therapie echt aan zijn problemen worden toegekomen.

Drs. Erik Jongman, psycholoog/psychotherapeut, Spirit Jeugdhulp en De Waag - Polikliniek Kindermishandeling van de Forensisch zorgspecialisten

14.00 uur - Bijsturen via bewindvoering?

Jongvolwassenen die nog steeds regelmatig worden opgepakt zijn allesbehalve grote jongens. Er valt dus weinig bij ze te halen. Ze hebben over het algemeen juist voortdurend gebrek aan geld, mede vanwege hun onvermogen om daarmee om te gaan. Bewindvoering ligt bij hen voor de hand, maar dat doen ze niet vrijwillig. Geef daarom de rechter de gelegenheid om financieel beschermingsbewind als bijzondere voorwaarde op te nemen in het vonnis.

Karel van Duijvenbooden, manager, Veiligheidshuis Regio Utrecht
Brigitte Vaneveld, eigenaar, van Vaneveld Bewindvoering

Veronique Jorna, beleidsmedewerker tenuitvoerlegging geldelijke sancties, Ministerie van Justitie en Veiligheid

14.30 uur - Theepauze en informatiemarkt

15.00 uur - Paneldiscussie
Panelleden die aansluiten zijn onder andere:

  • Prof.dr. Isabeth Mijnarends, Landelijk Jeugd Officier, Programmateam Jeugd, Gezin en Zeden 
  • Mr. Cindy Koole, advocaat, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten
  • Mr.dr. Jolande uit Beijerse, universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Drs. Flora de Groot, programmamanager Detentie en Terugkeer, Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam
  • Mr. Roos Hageman, toezichthouder (JOVO/EC), Reclassering Nederland

​De volgende stellingen worden behandeld. U als deelnemer kunt met behulp van uw telefoon interactief meedoen.

1. Geen ASR bij jongvolwassen veelplegers

Het 'adolescentenstrafrecht' verdient nadere reflectie. Net als in Duitsland en in overeenstemming met het Wegingskader van de Reclassering en recente uitspraken van gerechtshoven moet het uitgangspunt zijn: jongvolwassen veelplegers komen niet in aanmerking voor toepassing van het jeugdstrafrecht, ook niet als hun IQ iets lager is dan dat van de gemiddelde Nederlander.

2. Geen ISD bij jongvolwassen veelplegers

Zelfs als we genoegen zouden nemen met de onbevredigende rechtvaardiging van de plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders is deze maatregel nog allerminst rijp voor toepassing bij jongvolwassen veelplegers. Zolang er niets wordt gedaan aan hun problematiek biedt de ISD-maatregel geen verder reikend perspectief dan deze lastposten twee jaar van de straat te houden.

3. JOVO: een aparte strafinrichting voor jongvolwassen veelplegers

Er is behoefte aan een moderne variant van de 'bijzondere strafgevangenis voor jongelieden' waar jongvolwassen veelplegers gedetineerd konden worden voor een periode van 1 tot 3 jaar. Zo'n inrichting vereist uitdrukkelijke aansluiting bij de individuele risico's en behoeften van de jongvolwassene en een sterke nadruk op scholing, arbeid en resocialisatie.

16.00 uur - De Utrechtse TopX

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht

16.30 uur - Afronding door dagvoorzitter 

Sjef van Gennip, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur Reclassering Nederland, Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag.

16.40 uur - Napraten en borrel

U ontvangt bij het verlaten van de locatie het nieuwe boek Veelplegers aanpakken van Ido Weijers.