Inleiding

Hoe worden jongeren veelpleger? Wat doet ze uiteindelijk stoppen? Kunnen we daar invloed op uitoefenen? Deze vragen houden iedereen bezig die te maken heeft met jongeren die keer op keer in de fout gaan.
 

Stoppen of volharden?

In hun boek Stoppen of volharden? presenteren Ido Weijers en Diane van Drie portretten van jonge veelplegers. Hun studie biedt in de eerste plaats een indringende analyse van de worsteling om te stoppen met criminaliteit als die eenmaal tot routine is geworden. Op het congres Wat doet jonge veelplegers stoppen met criminaliteit? presenteren zij de uitkomsten van een longitudinale studie naar 81 jongvolwassenen die zes, zeven jaar daarvoor als minderjarige op een lijst van jeugdige veelplegers zijn beland. 

 

 
Stoppen met criminaliteit door jonge veelplegers blijkt een typisch leeftijdsspecifiek proces. Jonge veelplegers stoppen omdat ze beseffen dat doorgaan hen geen fortuin oplevert. Het levert hen niet de gedroomde weelde op, ze zijn de stress zat en voelen zich er te oud voor. De ouders blijken in dit proces een sleutelrol te spelen, die om nadere bezinning vraagt.
 
Weijers en Van Drie stellen dat degenen die serieus bezig zijn te stoppen waar mogelijk moeten worden geholpen, bijvoorbeeld met verhuizing naar een andere buurt. Twijfelaars moeten in die richting worden gemotiveerd. En voor degenen die van plan zijn om gewoon door te gaan bepleiten zij een nieuwe sanctie, de 'financiële curatele': na vijf vermogensdelicten kan de rechter de veelpleger voor een periode van twee jaar opleggen dat hij zeer regelmatig, in principe wekelijks, wordt gecontroleerd op zijn vermogen (geld en goederen). Al hetgeen waarvan gedurende deze twee jaar niet kan worden aangetoond dat het legaal is verkregen, dient te worden ontnomen.
 

Twitter mee over het Congres 
Jonge Veelplegers 2014!
met #congresveelplegers @logacom

De bevindingen en voorstellen van de auteurs zullen op dit congres op 25 september a.s. in Jaarbeurs Utrecht worden voorgelegd aan deskundigen op dit terrein en aan enkele politici die verantwoordelijk zijn voor het beleid op dit gebied.

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:
  • Wat is de motivatie van veelplegers om uiteindelijk te stoppen met criminaliteit?
  • Hoe vindt de aanpak van veelplegers door politie plaats?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor 'ontneming' als strategie bij volhardende veelplegers?


Schrijf u nu in voor dit congres en ontmoet collega’s die werkzaam zijn als advocaat, rechter, officier van Justitie, orthopedagoog, professionals werkzaam bij politie, reclassering, gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en in de forensische ggz.

Accreditatie
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.