Contact|

Congres Jonge veelplegers


29 september 2022 | Postillion Amsterdam

Infomarkt

Op het Congres Jonge Veelplegers wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren.

Bent u werkzaam met of voor (zorg)professionals in het sociale domein, ggz of rechterlijke macht? En heeft u interesse om uw product of dienst onder de aandacht te brengen en meer bekendheid te geven? Dan is deelnemen aan de informatiemarkt tijdens het Congres Jonge Veelplegers de uitgelezen kans om uw aanbod aan uw doelgroep te presenteren! Tevens zijn er mogelijkheden om presentatie op de informatiemarkt te combineren met een advertentie in het blad Sozio (mediapartner van het congres). 

Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Ga dan direct naar het online inschrijfformulier om uw organisatie in te schrijven. Heeft u vragen of wilt u een passend aanbod ontvangen? Dat kan! Neem hiervoor contact met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.

Standhouders die zich reeds hebben aangemeld:

Uitgeverij SWP is een professionele, marktgedreven uitgeverij, die vak- en wetenschappelijke informatie acquireert, ontwikkelt en distribueert met het oog op educatie, kennisontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. www.swpbook.com 

Logavak Opleidingen verzorgt bij- en nascholing voor professionals in GGZ, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Onderwijs, Psychologie, Zorg en Welzijn via specialisatie-leergangen, cursussen, meerdaagse opleidingen en workshops. www.logavak.nl

Landelijk Kenniscentrum LVB Wij zijn een netwerkorganisatie die kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in het veld. Dit doen we onder andere met onze gratis toegankelijke E-learning Zie jij het, die LVB? en onze Toolkit Blik op LVB www.kenniscentrumlvb.nl