Contact|

Congres Jonge veelplegers


29 september 2022 | Postillion Amsterdam

Achtergrond

Op deze pagina treft u achtergrond informatie over jonge veelplegers in de vorm van artikelen, interviews en handige weblinks. Deze informatie helpt u inhoudelijk goed voorbereid te zijn op het Congres Jonge Veelplegers. Deze extra verdieping in de onderwerpen is niet noodzakelijk.

Artikel NJB

Jeugdsanctie voor jongvolwassen veelpleger?
In 2014 werd het adolescentenstrafrecht ingevoerd als uitzonderingsmodaliteit, die bijzondere kennis en oplettendheid bij de betrokken professionals in de strafrechtketen vereisen. Opvallend is echter dat noch de wet, noch de memorie van toelichting daarbij veel steun biedt en voor zover ze dat doen eerder voor verwarring dan helderheid zorgen. Artikel 77c Sr noemt slechts dat de rechter kan besluiten sancties uit het jeugdstrafrecht toe te passen ‘indien hij (daartoe) grond vindt in de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan’. Doordat de focus daarmee eenzijdig is gericht op de onrijpheid van de jongvolwassen dader, is de rechtspraak opgezadeld met een fundamenteel probleem: kan en moet het adolescentenstrafrecht ook worden toegepast bij ernstige misdaden? Lees hier het rapport


Portret:

Ibrahim en Jordan
Twee portretten van jonge veelplegers als voorproefje op het boek Veelplegers aanpakken.
Lees hier de portretten van Ibrahim en Jordan.


Weblinks:

Gemeente.academy
Het zijn turbulente tijden voor gemeenten, die geconfronteerd zijn met een grote decentralisatie van het sociale domein; het gaat hierbij om decentralisatie van de AWBZ, de jeugdzorg, de participatiewet en het passend onderwijs. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is inhoudelijk uitgebreid en gemeenten krijgen de beschikking over het overgrote deel van de middelen die vrijvallen in de AWBZ. Om toegankelijke bij- en nascholing over deze actuele thema’s te bieden is Gemeente.academy in het leven geroepen. Dit is een initiatief van de Logavak Opleidingsgroep B.V. Meer informatie vindt u op: www.gemeente.academy


Jongerenwerk.academy
Het werken met jongeren is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het jongerenwerk of de jeugdhulpverlening, maar ook vanuit diverse andere optieken, zoals onderwijs en veiligheid is er steeds meer belangstelling gekomen voor vraagstukken rondom jeugd. De transitie van de jeugdzorg heeft het proces enorm versneld, maar roept ook talloze nieuwe vragen op. Logavak biedt samen met de organisatie Jeugd enzo de post bachelor opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl aan om, samen met u, te komen tot antwoorden op deze vraagstukken. Dit is een initiatief van de Logavak Opleidingsgroep B.V. in samenwerking met Jeugd enzo. Meer informatie vindt u op: www.jongerenwerk.academy


Pedagogiek in Praktijk
Bent u werkzaam als (ortho)pedagoog, intern begeleider, professioneel opvoeder, jongerenwerker, of als leerkracht in PO-VO? Of bent u ouder en heeft u behoefte aan meer informatie en inspiratie dan waar de meeste opvoedingsbladen ophouden? Dan is PIP- Pedagogiek in praktijk iets voor u! Het tijdschrift staat boordevol toegankelijke artikels van de meest gerespecteerde deskundigen uit binnen- en buitenland. Of het nu gaat over ontwikkelingsstoornissen, hangjongeren of ordehandhaving in de klas, PIP is er voor lezers die willen blijven meepraten - zonder overbodig jargon- over de meest prangende opvoedings- en onderwijskwesties die geen simpele oplossing kennen. Meer informatie vindt u op: www.pedagogiek.nu


Sozio
Werk je als sociale professional in zorg en welzijn? Of ben je bezig met een sociale studie in één van deze sectoren? Dan is Sozio het vakblad voor jou! Meer informatie vind je op: www.sozio.nl
Boekentips van uitgeverij SWP:


Jeugdrecht in de praktijk van Ido Weijers
een inleiding tot het brede gebied van het jeugdrecht. Het geeft een beknopt overzicht van de meest relevante juridische kwesties voor professionals die werken met kinderen en hun ouders. Allereerst behandelt het onderwerpen als ouderschap, minderjarigheid en ouderlijk gezag. Kennis daarvan is onmisbaar om goed uit de voeten te kunnen met de daaropvolgende onderwerpen: jeugdhulp, kinderbescherming, jeugdstrafrecht, onderwijs, medische behandeling en vluchtelingen.. Lees meer...


Focus op jeugdcriminaliteit van Henk Ferwerda en Anton van Wijk
Wat is jeugdcriminaliteit? Welke strafbare feiten plegen jongeren en hoe pakken we deze jongeren aan in Nederland? Focus op jeugdcriminaliteit geeft antwoord op deze en andere vragen over de aard, kenmerken en aanpak van jeugdcriminaliteit in Nederland. De besproken thema’s zijn volop geïllustreerd met actuele onderwerpen, praktijkvoorbeelden en casuïstiek waardoor het boek goed leesbaar is. Lees meer...


Van de straat van Frank van Strijen
In Van de straat beschrijft Frank van Strijen de ontwikkeling van de straatcultuur vanuit sociologisch, cultureel en psychologisch perspectief. Aan de hand van vele voorbeelden geeft hij helder inzicht in de moeilijk bereikbare wereld van de jongeren van nu. Zowel de professional als de geïnteresseerde leek vindt in dit boek praktische handreikingen om de kloof tussen burgercultuur en straatcultuur te overbruggen. . Lees meer...