Contact|
29 september 2022 | Postillion Amsterdam

 

Kansen bieden, kansen pakken. De aanpak van jonge veelplegers

 

Sommige jonge veelplegers vinden dat ze lekker bezig zijn. Ze kunnen aardig leven van hun criminele inkomsten en criminaliteit wordt in hun omgeving gewoon gevonden. Maar onder jongeren die een criminele routine hebben ontwikkeld, is ook een flink deel dat twijfelt en erkent dat ze hier niet eindeloos mee door willen gaan. En er is een groep die al (met vallen en opstaan) probeert een andere weg in te slaan. 

Voor een adequate aanpak is het belangrijk om er zo spoedig mogelijk achter te komen in welke ontwikkelingsfase richting stoppen met criminaliteit de jonge veelpleger zich bevindt. De eerste groep moet zo lang mogelijk van de straat worden gehouden. Maar de twijfelaars en degenen die al stappen in een andere richting zetten, moeten geschikte kansen worden geboden.

Dit congres richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de aanpak van jonge veelplegers, van politie tot jongerenwerk en school, van reclassering tot forensische psychiatrie en van Openbaar Ministerie tot rechterlijke macht. Vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht hoe met het vraagstuk van motivatie om te stoppen met criminaliteit bij jonge veelplegers moet worden omgegaan. Centraal staat hierbij het nieuwe boek van professor Ido Weijers: Kansen bieden, kansen pakken. De aanpak van jonge veelplegers.

Voor dit congres is accreditatie goedgekeurd door

  • Registerplein
  • SKJ
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Voorwaarden en procedure met betrekking tot accreditatie kunt u nalezen op de pagina accreditatie van deze website.
InformatiemarktTijdens het congres wordt een informatiemarkt ingericht. Deze informatiemarkt biedt deelnemers de perfecte gelegenheid om tijdens de pauzes relevante informatie op te doen en te netwerken. Wilt u er ook bij zijn? Neem contact op met Philippine Herkes voor meer informatie.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, welzijn, Zorg- en Veiligheidshuizen, GGZ, forensische psychiatrie, psychologie en pedagogiek, (speciaal) onderwijs, politie, (jeugd)reclassering, jeugdrechtadvocaten, OM en rechterlijke macht, en professionals bij gemeenten op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Gratis bij deelname

Bij uw deelname is het nieuwe boek Kansen bieden, kansen pakken. De aanpak van jonge veelplegers inbegrepen.

Meer info

POSTILLION HOTEL  - AMSTERDAMHet congres vindt plaats in het Postillion hotel in Amsterdam: Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer